• Gezien de opmars van de Britse variant van het corona virus kunnen intakes en consulten tot nader order uitsluitend via beeldbellen plaatsvinden.

GRIP, Coaching en Consultancy

 

 

 

 

“Jonathan Seagull discovered that boredom and fear and anger are the reasons that a gull’s life is so short, and with these gone from his thought, he lived a long fine life indeed.” 

Coaching gaat over het bevorderen van groei.

Alle groei, alle leren begint met verwondering en nieuwsgierigheid.

Mijn voornemen is om op deze pagina u te attenderen op zaken die mij opgevallen zijn, die mij verbaasd hebben met de bedoeling u nieuwsgierig te maken.

Ik ga dit doen in de vorm van blogs die in meerdere of mindere mate direct gerelateerd zijn aan de onderwerpen coaching en leiding geven.